MAIN AB äger en fastighet som är belägen på Förstadsvägen i Västerås.
Där finns sju lägenheter av varierande storlek. Huset är omgivet av
en underbar trädgård med gamla äppelträd, päronträd och syrénbuskar.

Lägenheterna är välrenoverade och har genomgående hög standard.

Du kommer i kontakt med MAIN Fastigheter genom

fastighet@mainab.se