SÅ HÄR JOBBAR JAG

Utgångspunkten för min analys är originalritningar, områdets karaktär, husets ålder och stil. Inspiration hämtar jag bland de många originaldetaljer som jag påträffat under år av arbete med den klassiska tjugotalsarkitekturen.

Jag presenterar flera möjliga lösningar och förslag. Alla förslag visualiseras så att du enkelt kan få en uppfattning om hur det kommer att se ut.

Därefter ritar jag upp det alternativ som du valt. Det blir en ritning som är klar att användas.

Resultatet presenteras i text, bilder och ritningar, både på papper och i digitalt format. Du får en dokumentation som följer huset och som är till nytta för dig vid eventuell bygglovsansökan och till glädje för nuvarande och framtida ägare.