Ännu en pärla!

4

Här är den, den gröna stugan!

Byggd på 20-talet och till stora delar intakt. På baksidan finns en tillbyggd båtbod – och ett dass. Till höger skymtar man Blidösund. Inuti finns kök, ett sovrum och ett rum till, dessutom en liten vedskrubb. Det här huset smälter bra in i tomtens natur. Ett par nya fönster kanske, istället för det stora som är insatt på sextiotalet och ett annat likadant som vetter mot vattnet.