Det här med fönsterkarmar…

Ill blogg 11 fönsterkarmar.ai

Under 10-talet var varje hus en egen skapelse av den enskilda snickaren. Karmprofilerna, liksom andra snickeriprofiler varierade mellan husen, även om det fanns en stil som låg rätt i tiden. Under nationalromantiken var det vanligt med äggformade profiler. Dessa hängde med fram till 20-talet då man succesivt övergick till kvartsstaven när husen fick en mer klassicerande stil.

Ursprungligen hade detta hus småspröjsade fönster med enkla glas. Dessa byttes ut under 50- och 60-talen mot glas utan spröjs, en förändring som högst påtagligt strippade huset på dess karaktär. Fönsterkarmarna fanns dock kvar och vittnade om den profilering som funnits från början.

Att byta tillbaka till spröjsade fönster var ett lätt beslut, och jag kände mig lycklig när jag hittade spröjsade, kopplade fönster från 1911 som räckte runt hela huset. Ett aber var dock att jag behövde byta till nya karmar som passade till de spröjsade fönstren. Allt måste ju passa ihop, så sagt och gjort, de nya karmarna tillverkades enligt ritningen på den högra bilden. Där är den äggformade profilen och karmdjupet är anpassat till väggens tjocklek.