Trädgården – den ljuvligaste

Ill blogg 9 trädgård.ai

En trädgård från 1920-talet…anlagd med omsorg och stor möda…bättre kan det inte bli.

Anlagda gångstigar, stenblock att vila vid medan man lugnt betraktar skärgårdsbåtarnas förnöjsamma framfart, stora hasselsnår som skuggar och bildar häck. Den långa kajen av huggen sten. Äppelträdgården och de uppodlade terrasserna och allt annat i denna ljuvliga trädgård bidrar till den magiska stämningen. Det här är ett ställe där man bjuder gästerna på en promenad i parken innan middagen…